System Informacji Przestrzennej

Opcje

Zmień lokalizację zgłoszenia lub zatwierdź obecną

AKTUALNOŚCI

zamknij
Aktualności
Data od:
do:
Czyść

TURYSTYKA

zamknij
Atrakcje
Szlaki
Wydarzenia
Noclegi
zamknij
Informacje podstawowe
Na trasie zobaczysz:
Opis

/

Znajdź lokal
Podaj swój adres i znajdź lokal wyborczy
e-usługi
Zgłoszenia i formularze
zamknij
zamknij
Legenda zamknij
zamknij
zamknij
Informacje o warstwie zamknij
Permalink zamknij

Skopiuj poniższy adres w celu zachowania bieżącego widoku strony:

Wyszukaj po współrzędnych zamknij
Szerokość: Długość:
zamknij
zamknij
Podaj swój adres i znajdź lokal wyborczy zamknij
  Zmień przezroczystość warstw zamknij
  Zaznaczanie obiektów z warstwy zamknij
  brak warstw z opcją zaznaczania
  Kolor zaznaczenia
  Informacje o serwisie zamknij
  Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK) umożliwia lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków.
  By wyszukać działkę należy podać identyfikator w postaci: WWPPGG_R.OOOO.[AR_NR.].NR_DZ (np. 141201_1.0001.6509), gdzie:
  WW - województwo
  PP - powiat
  GG_R - gmina
  OOOO - obręb
  [AR_NR.].NR_DZ - nr działki
  Formularze EPUAP zamknij
  Zaloguj się